مقاله /جزوه / فن مذاکره /مسئولين و دست اندر کاران روابط عمومي و

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

فن مذاکره - روابط عموميگروه هدف:


کارکنان و دست اندکاران روابط عمومي شاغل در بخشهاي مختلف
شبکه هاي بهداشت و درمان
معاونت ها
دانشکده ها
و مراکز آموزشي و پزوهشي دانشگاه علوم پزشکي تبريز با مدارک تحصيلي ديپلم به بالا


 


اهداف آموزشي


آشنايي کارکنان و دست اندکاران روابط عمومي با تعريف ، اصول و فنون مذاکره ،چانه زني,مذاکرات اثربخش, مراحل طراحي يک مذاکره اثربخش, شيوه ها و تکنيک هاي مذاکره


 


 روش و اجراي آموزشروش آموزش به صورت غير حضوري است و جزوه تدوين شده در اختيار مشارکت کنندگان در دوره قرارگرفته که بعد فرصت زماني اعلام شده مطالعه و به صورت سوالات تستي ارزشيابي خواهند شد


 سرفصل ها :
فهرست صفحه
- پيشگفتار 5
- تعريف و طبيعت مذاکره 8-5
- تفاوت مذاکره با پيشنهاد مناقصه 10-8
- راهبرد مذاکره 12-11
- طرح ريزي جهت مذاکره 14-12
- اهداف مذاکره 15-14
- تاکتيک هاي مذاکره 16-15
- روش هاي مذاکره 17
- دوره هاي مذاکره 18-17
- انواع نتايج مذاکرات 18
- فرآيند مذاکره 20-19
- ارکان مذاکره 21
- موانع مذاکره 24-21
- تاکتيک هاي تاثير گذار در مذاکره 25-24
- شيوه هاي مذاکره 27-26
- ابزارهاي مذاکره 28
- مراحل طراحي يک مذاکره 29
- بايدها و نبايدها در آمادگي براي يک مذاکره 31-30
- عوامل موثر در انجام يک مذاکره اثر بخش 36-31
- چانه زني 38-36
- ويژگي هاي يک چانه زني اثربخش 39
- شيوه هاي مختلف يک چانه زني اثربخش 40
- منابع 41
پيشگفتار
يکي از تعاريفي که در مورد انسان به کرات گفته مي شود اين است که انسان مخلوقي است ناطق و اجتماعي . لازم? زندگي اجتماعي ، برقراري و حفظ ارتباط با ديگران است .به همين دليل اين هفته را به اين موضوع اختصاص دادم و به بررسي دلايل اهميت مذاکره و فراگيري اصول آن براي سازمان ها و رقابت جهاني مي پردازم.
همان طور که مي دانيم دليل علمي لزوم برقراري و حفظ ارتباط با ديگران اين است که تمام نيازهاي انسان ، اعم از مادي و معنوي ، براي ادام? حيات و بقاي نسل ، امنيت ، تأمين معاش ، آسايش زندگي ، رفاه اقتصادي ، افزايش آگاهي ، رفاه اجتماعي ، بالا بردن سطح زندگي و برخورداري از دستاوردهاي ناشي از کار ، تخصص و پيشرفت هاي علمي و تکنولوژيکي ديگران به وسيله اشخاص ديگر ، اعم از اشخاص طبيعي و حقوقي تأمين و برطرف مي شود.
از طرف ديگر در محيط کسب و کار مذاکره ماهيتي علمي پيدا مي کند به طوري که اکنون مي توان اذعان کرد که بيشتر مديران حرفه اي به اهميت مذاکره در زندگي کاري و حرفه اي کاملا واقفند، زيرا زمان قابل توجهي از زندگي حرفه اي خود را صرف مذاکره مي کنند. به علاوه، زندگي شخصي شان هم با مذاکره همرا ه است. موفقيت و اثر بخشي حرفه اي آنان به شدت متأثر از توانايي آنها در هنر و فن مذاکره است.اين مهارت يا ناشي گري آنان در مذاکره است که نظر مديران، همکاران، زير دستان، مشتريان، رقبا و سايرين را درباره موفقيت کاري شان شکل مي دهد. مديران، زمان و کوشش بسياري را صرف مذاکره مي کنند، اما معدودي از آنان هنر و دانش مذاکره را به درستي مي دانند.از اين رو، بسياري از مديران حرفه اي نيازمند رويکرد بهينه در طرح ريزي و اجراي مذاکره‌ها هستند.
اما خود مفهوم مذاکره ، مذاکره يک فرايند بسيار پويا، و نه يک جريان ايستا، است. يعني از زمان شروع تا پايان مذاکره، فرايند مذاکره در معرض ارزيابي و تغيير است. حتي پيش از هر کنش و واکنشي ، دو طرف، جداگانه به بر آورد نيازها، علاقه ها و هدف ها مي‌پردازند تا موقعيت خود و طرف مقابل را بسنجند. معمولا طي تعاملاتي که در مذاکره پيش مي‌آيد، اين ارزيابي ها و بر آوردها در معرض تغيير و تحول اند. اطلاعات جديدي که مي رسند، بايد ارزيابي و طبقه بندي شوند اين پويايي و ماهيت تغيير پذير گفت‌وگو است که سبب پيچيدگي و دشواري مي شود. توجه به مذاکره و ديدن آن به صورت فرايندي پويا از تبادل کنترل شده اطلاعات، بر تأثيرهاي مثبت مذاکره‌کننده مي افزايد و مخاطره‌هاي ناشي از نقص و خلل در گرد آوري ، پنهان سازي، افشا يا توجه کامل به اطلاعات را به حداقل مي‌رساند.
تعريف مذاکرهبراي مذاکره تعاريف متفاوتي ذکر شده است اما از معتبرين ترين اين تعاريف مي توان اشاره کرد به فرهنگ مارين وبستر که مذاکره را عمل يا فرايند گفت و گو با ديگري براي دستيابي به توافق بر سر مسئله‌اي تعريف کرده است.در فرهنگ امريکن هريتيج مذاکره به صورت عمل يا فرايند گفت و گو با ديگران براي دستيابي به توافق يا يک موافقت نامه تعريف شده است.گفت و گويي که هدف آن دستيابي به يک توافق است، تعريفي است که فرهنگ اکسفورد از مذاکره ارائه داده است.همان گونه که ملاحظه مي شود صرف نظر از تفاوت هاي جزئي، هر سه تعريف گفته شده تقريبا شبيه به هم هستند. دو عنصر گفت و گو و توافق در هر سه تعريف وجود دارد.از ديدگاه ديگر مي توان گفت، مذاکره فرايند تصميم گيري توافقي بين افراد به هم وابسته و با ترجيحات متفاوت است. به عبارت ديگر،مذاکره در صورتي تصميم گيري مشترک است که طرفين ترجيحات متفاوتي داشته باشند. يکي از صا حب نظران، مذاکره را داد و ستد يا بده بستان آشکار و داوطلبانه ميان دو طرفي مي داند که هر يک چيزي از ديگري مي خواهد، بنابراين هر يک از دو طرف مي تواند پيشنهاد طرف مقابل را نپذيرد.عناصر مذاکره“هرب کوهن”،در کتاب خود،موسوم به” مي توان در مورد همه چيز مذاکره کرد “سه عنصر حياتي هر مذاکره اي را اطلاعات،زمان و قدرت معرفي مي کند. نقش هر يک از اين سه در مذاکره به اختصار به شکل زير است:1- اطلاعات: طرفي که بهترين درک و شناخت را ازآنچه که بايد انجام شود دارا باشد، قدرت بيشتري درمذاکره دارد.2- زمان: طرفي که از نظر وقت در تنگنا نباشد، کار خود را بهتر انجام مي دهد. هيچ وقت در تنگناي وقت مذاکره نکنيد و اجازه ندهيد که طرف مقابل احساس کند در تنگناي وقت هستيد.


تعداد صفحات:41 صفحه


http://mohtava.file24.ir          ((((نوين محتوا))))


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها